Ilustrace článků Jiřího Charváta pro Pravý domácí časopis

S Jirkou Charvátem už roky spolupracuji na ilustracích k jeho literárním dílům pro časopis Pravý domácí časopis.